PS COAT 光泽型
01266
01267


喷在潮湿的车身上,只需轻轻擦拭即可完成、业内首款可以重复涂抹的硅烷膜
每次使用被膜都会叠加,形成更坚硬的被膜。形成透明光泽。

●容量:
  01266: 300ml
  01267: 150ml 
●内含数量: 20 個
●商品尺寸(长×宽×高 mm) 
  01266: 170×57×239
  01267: 170×49×193
●外箱尺寸(长×宽×高 mm)
  01266: 601×351×254
  01267: 521×351×207
产品编号: 01266(光泽型-大) / 01267(光泽型-小)